Zakat Maal Sucikan Harta

0
1054

Zakat Maal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak hanya memberikan manfaat bagi penerimanya, namun zakat juga memberikan manfaat kepada pemberinya. Segera tunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat.

Bayar Zakat Maal 2,5 %
(Dari harta yang telah mencapai Nishap dan Haul)

Perhitungan besaran zakat maal adalah dengan mengalikan jumlah harta dengan 2,5 persen, jika harta telah memenuhi syarat nisab. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat.

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah Ayat 110)

Sucikan harta dengan zakat maal kepada mereka yang membutuhkan bersama Yayasan Pendidikan Mutiara Madina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here